Аутор и руководилац семинара: Милан Јовановић

Завршио психологију (група за клиничку психологију) на Филозофском факултету Универзитета у Београду, као и Вишу школу за специјалну педагогију у Београду.

Аутор и руководилац семинара: Милан Јовановић
Радио као клинички психолог у државним медицинским установама и приватним клиникама.

Специјалиста из области: директивне хипнозе и психотерапије; ериксоновске хипнозе и психотерапије; телесно-оријентисане психологије и психотерпије; трансперсоналне психологије и психотерапије.

Активни члан:

Руског удружења за трансперсоналну психологију и психотерапију, Руског удружења психотерапеута, Европског удружења психотерапеута, Источноевропске асоцијације хипнотерапеута и клиничких психолога (ВАГИП).